Tarih:
Katılanlar:

1. Metriklerin değerlendirilmesi

Metriklerde göze çarpan bir durum var mı?
Market puanları ne durumda?
Google Analytics ve arama sonuçlarında neler öne çıktı?

| Kullanıcı yorumları: Memnun olanlar | Kullanıcı yorumları: Memnun olmayanlar | | --- | --- | | | | | | |

Bu haftanın içerik planlaması nedir?
Rakipler ne yaptı?

2. Önceki haftanın testlerinin değerlendirilmesi

Başka bir konu hakkında problem var mı?

3. Biten ve analizi hazırlanan testlerden öğrenmeler


4. Bu hafta için seçilmiş testler